Fawloawlcer's Great Trend - Half The Fawloawlcer, All The Taste.

Bra partner

Inom byggnadsbranschen så är det en hel del som ska transporteras, lyftas och sättas på plats och det är där vår nya partner kommer in i bilden. För drygt två månader sedan tillbaka så skötte vi den biten själva då vi hyrde kranar och andra maskiner, men vi märkte långt innan att det inte var lönsamt. Idag så är det andra bullar. Vi både spar tid och pengar på att låta dem utföra all bygglyft i Kungälv. Samarbetet som vi har påbörjat kommer i all förmodan hålla på så länge som vi finns kvar i branschen.